Keittiökalusteet

- Keittiökalusteet on jokaisella asiaa ja oikeus -


Keittiökalusteet ovat suuresta merkityksestä palvelijain sekä terveyteen että kehitykseen nähden. Useimmilla palvelijoilla ei ale minkäänlaista erikoista asuntoa, vaan saavat ne asua työhuoneessa , keittiössä. Ja että keittiökalusteet ovat sopimattomia asuntohuoneiksi ei ainoastaan siisteyden kannalta, mutta myöskin huoneiden hataruuden kannalta on kyllin tunnettua. Keittiöthän yleensä rakennetaan aivan liian hatariksi jopa niin hatariksi että vaikka päivällä siellä keitetään, niin vesi yöllä keittiössä jäätyy. Jos perhe on päivällä paljon keittämisen johdosta aivan liian kuuma ja yöllä kylmä.  Palvelija, joka päivällä hikoaa, saa yöllä kärsiä vilua. - Mutta ei yksin se, että keittiön kylmä vaikuta asiaan; mutta keittiöt ovat sen lisäksi kovin vetoisia, joten siellä työskentelevä on alituisessa vedossa, kun täytyy vielä kovemmalla pakkasella pitää ovet ja ikkunat auki. Ja nukkuessa on tuo veto vaarallisin.

Sen lisäksi en otettava huomioon, että keittiökalusteissa on se paikka missä paitsi ruuanlaittoa kaikki perheen likaisimmat työt tehdään. Keittiökalusteista on, kuten eräs porvarillinen kirjailijakin tunnustaa keskusasema, kokouspaikka, porttikäytävä, jonka lävitse kaikki kodin lika ja siivottomuus kuljetetaan. Keittiöön on jokaisella asiaa ja oikeus tulla ei ainoastaan päivällä mutta myös — yöllä. Tilastossa ilmoitti 191, että on erikoinen asuinhuone, mutta näistäkin ilmoitti 34, että asunto ei ole tyydyttävä. Noin puolella ei ollut erikoista asuinhuonetta vaan ali heidän asuttava — keittiökalusteissa. Katsellessa nykyaikaisia komeita kivimuureja, niin huomaa että niissä on kaikki nykyajan mukavuudet sisähuoneisiin nähden, mutta paljasta synkkyyttä keittiön puolella, länsimaiseksi pistää silmiin partaat. Kun n. s. paraatiportaat ovat leveät mataline asteineen, niin keittiökalusteiden partaat ovat pimeät, jyrkät ja niissä on korkeat asteet. Jos on hissi, niin siinä ei saa palvelijat kulkea eikä kuljettaa raskaita kantamuksiaan, vaan on ne kannettava ylös jyrkkiä keittiön rappuja myöten. Jos jossakin on palvelijan huone, on se usein asetettu siten, että sen akkuna on rappukäytävään tai palokujaan. Kunnollista ilmanvaihtoa ei siis vai saada huoneeseen.

Mutta ei siinä kyllin en tapahtunut että on suorastaan rikottu rakennusjärjestelmää siten, että kun isäntäväki on ottanut itse haltuunsa palvelijan huoneen, niin on palvelijanhuoneeksi järjestetty ruokakonttori, joka on ilman uunia ja jonka pitäisi lämpenemän keittiökalusteiden lämmöstä. Nyt voi vielä sattua, että isäntäväkeä vaivaa kova itaruus aina siinä määrin, että suurin osa ruokaa keitetään joko kaasu- tai öljykeittiöllä, ja ainakin iltaruoka. Keittiöt joka ja en kylmetä päivällisen laiton jälkeen, täyttyy kylmällä höyryllä ja öljykeittiön kaasulla. Makuuvaatteet tuntuvat aivan kosteilta nukkumaan mennessä ja kuivuvat vasta ruumiin lämmöstä yöllä. Ylös noustessa tuntuu pää raskaalta ja jonkun ajan kuluttua en sairaus seurauksena. Palvelijain terveydensuhteet eivät näissä oloissa ymmärrettävistä syistä vai olla tyydyttäviä. Kun palvelijajärjestöjen tilastokeräyksen yhteydessä ei voitu saada valaistusta tähän asiaan, niin käytän palvelijain terveysoloja esittämään muutama siitä hankittua tilastoa.

Eräs tilasto Amerikasta työläisnaisten terveydellisistä oloista näyttää, että kuolevaisuus palvelustyttöjen keskuudessa on suhteellisesti paljon suurempi kuin muiden työläisnaisten. Tilasto osittaa että ennenaikaisen sairauden kautta kuolee tuhannesta: Eikö ero ole huimaavan suuri? Ja jotta ei sanottaisi, että Amerikan ja meidän oloja ei voida verrata toisiinsa, niin liitän tähän otteen Helsingin terveyslautakunnan vuosikertomuksesta v. 1901, josta ilmenee eri ammattialoilla toimivien naisten ikävuodet. Vuosien 1882 ja 1889 välillä.

Keittiökalusteet ja keittiöt


 
 
© Copyright keittiot